NOWE SZANSE- NOWA PRACA

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy

Okres realizacji projektu: od  01-07-2018 do 31-01-2020r.

Partner wiodący: Betterfields.cMagdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

Partner: SMART BUSINESS Ewa Ślaga